Tamer Hosni 3ainaya Bethebak lyrics album cover


Enty Elly a'amlty Lekol Shabab E Donia Alaa
We a'amlty alobhom Eswera We 5ol5al Waraa
Enty Elly a'amlty Lekol Shabab E Donia Alaa
We a'amlty alobhom Eswera We 5ol5al Waraa
Ana Kont Nawy Lamma Ashofek Asrak
Wa 5od Betar Kol Elly ALbo Bya'shak
Ana Kont Nawy Lamma Ashofek Asrak
Wa 5od Betar Kol Elly ALbo Bya'shak
Awl Mashoftek aolt Sobhan Mn 5alaa
Alby Etfalaa Noseen a'ashan Yebaa El halaa
Enty Elly a'amlty Lekol Shabab E Donia Alaa
We a'amlty alobhom Eswera We 5ol5al Waraa
aalo Habebha La Geh Zamano Wala Etwalad
We Dehkt Dehket Kebryaa Ashtr Walad
aalo Habebha La Geh Zamano Wala Etwalad
We Dehkt Dehket Kebryaa Ashtr Walad
We Waa'dthom Askon Fe hodnek Lel Abad
We Geet a'ashan Aksb Ana Lwahdy El Sabaa
Awl Mashoftek aolt Sobhan Mn 5alaa
Alby Etfalaa Noseen a'ashan Yebaa El halaa
Enty Elly a'amlty Lekol Shabab E Donia Alaa
Ahh Ya Alaa
We a'amlty alobhom Eswera We 5ol5al Waraa
aaawa El Oloob Kanet Awam Tethazlek
Wana Kont Nawy Ahkom Hawaky Wazalzlek
aaawa El Oloob Kanet Awam Tethazlek
Wana Kont Nawy Ahkom Hawaky Wazalzlek
Wen Konty Maghroora We a'alya Anazlek
We Ta'lny Khabar Entsaary a'ala El Malaa
Awl Mashoftek aolt Sobhan Mn 5alaa
Alby Etfalaa Noseen a'ashan Yebaa El halaa
Enty Elly a'amlty Lekol Shabab E Donia Alaa
We a'amlty alobhom Eswera We 5ol5al Waraa
Enty Elly a'amlty Lekol Shabab E Donia Alaa
We a'amlty alobhom Eswera We 5ol5al Waraa
Ana Kont Nawy Lamma Ashofek Asrak
Wa 5od Betar Kol Elly ALbo Bya'shak
Awl Mashoftek aolt Sobhan Mn 5alaa
Alby Etfalaa Noseen a'ashan Yebaa El halaa
Enty Elly a'amlty Lekol Shabab E Donia Alaa
We a'amlty alobhom Eswera We 5ol5al Waraa

Popular video now: